قرارداد مدیریت شبکه های اجتماعی اینستاگرام

 

 


 

قرارداد مدیریت شبکه های اجتماعی

 

 • طرفین قرارداد

قرارداد بین شرکت طراحی و برنامه نویسی پلاتین به شماره تلفن ۰۴۱۳۳۳۶۴۳۷۲  و آدرس خیابان مارالان – نبش چهارراه فدک – ساختمان ۲۰۴ – طبقه اول ، آقا / خانم / شرکت …………………………………. به شماره تلفن ……………………………… و آدرس ……………………………………………………………………………………………… در مورخ — / — / — ۱۳ منعقد می گردد.

 • موضوع قرارداد

شرح كامل موضوع انجام كار مورد نظر به صورت كاملا واضح و روشن در اين بند درج مي گردد.

آدرس پبج …………………………………….         تعداد فالور ……………….  تعداد لایک ……………………..

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 • مدت قرارداد

مدت این قرارداد ………………………… ماه است که شروع آن از مورخ — / — / — ۱۳ و پایان آن مورخ — / — / — ۱۳ می باشد

 • مبلغ قرارداد

کل مبلغ قرارداد …………………………… ریال می باشد که …… درصد ان به صورت نقد در زمان انعقاد قراداد به مورخ — / — / — ۱۳  دریافت می گردد و مابقی مبلغ به صورت اقساط به شرح زیر می باشد ……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 • بند حقوقی قراداد
 • تمام گفتگوها و پیام ها در محیط شبکه های مجازی مابین شماره های ۰۹۱۴۵۶۶۵۰۰۷ (شرکت) و ………………………… (طرف قرارداد) قابل استناد و متعبر می باشد.
 • فسخ قرارداد نمی تواند یکطرفه باشد. در غیر اینصورت طرفین هیچ مسئولیتی در قبال مبالغ رد و بدل شده نخواهند داشت.
 • وصول مبالغ اقساط ذکر شده در بند مبلغ قرارداد باید به موقع باشد. در غیر اینصورت طرف قرارداد % ۲۰ کل مبلغ قرارداد را اضافه پرداخت خواهد کرد.
 • در صورتی که طرف قرارداد به هر دلیلی نخواهد مبالغ ذکر شده در بند قرارداد را پرداخت کند، شرکت می تواند تغییراتی را در مدیریت پروژه اعمال نمائد.
 • قرارداد فوق الذکر مورد توافق طرفین می باشد.

 

امضای طرف قرارداد                                                                                         امضای مدیر شرکت

 

 


 

مدیریت اینستاگرام
مدیریت اینستاگرام