لیست بک لینک

لیست فرم های خارجی برای بک لینک رایگان DoFollow – 2019

لیست فرم های خارجی برای بک لینک رایگان

 

لینک های dofollow و nofollow

لینک های dofollow به لینکهایی گفته میشود که موتورهای جستجو هنگام برخورد به آنها به کراول (Crawl) کردن لینک مورد نظر می پردازند.
متخصصان سئو توصیه میکنند تعداد کمی‌ از اینگونه لینکها بایستی در سایت ها قرار بگیرد چون با افزایش تعداد این لینک ها درجه و رتبه ی سئوی سایت کاهش پیدا میکند و در نتیجه سایت ضربه می خورد و افت پیدا خواهد کرد.
اما در مقابل لینک های nofollow قرار دارند که موتورهای جستجو چندان توجهی به آن ها ندارند. البته به عقیده ی بعضی از وبمسترها این لینکها کاملا بی اهمیت نیستند . نظر ما هم این هست که حتی نوفالو ها هم ارزش زیادی دارند !

.مثالی برای بک لینک  Nofollow :

<a href=”http://www.google.com/” rel=”nofollow”>Google</a>

 

مثالی برای بک لینک dofollow :

<a href=”http://www.google.com/”>Google</a>

 

 

 1. Http://Forum.Siteground.Com/                                                         PR8
 2. http://www.sba.gov/community
 3. http://www.forums.mysql.com
 4. http://www.flickr.com/help/forum
 5. http://www.addthis.com/forum
 6. http://www.bbpress.org/forums
 7. http://www.forums.cnet.com
 8. http://www.mathforum.org
 9. http://www.wrensoft.com/forum
 10. http://www.city-data.com/forum
 11. http://www.chronicle.com/forums
 12. http://affiliate-marketing-forums.5staraffiliateprograms.com/
 13. https://www.sitepoint.com/community/
 14. http://www.warriorforum.com/
 15. http://forum.deviantart.com/
 16. http://filesharingtalk.com/forum.php
 17. http://www.geekvillage.com/forums/index.php
 18. http://www.htmlforums.com/index.php?
 19. http://mygamebuilder.com/forum/
 20. https://www.phpbb.com/community/
 21. http://www.webhostingtalk.com/
 22. Http://C7y-Bb.Phparchitect.Com/                                                      PR8
 23. Http://Forum.Meebo.Com/                                                                 PR8
 24. Http://Forums.Mysql.Com/                                                                 PR7
 25. Http://Forums.Cnet.Com/                                                                   PR7
 26. Http://Www.Bookforum.Com/                                                             PR7
 27. Http://Mathforum.Org/                                                                        PR7
 28. Http://Forums.Photobucket.Com/                                                        PR7
 29. Http://Www.Gardenweb.Com/                                                             PR7
 30. Http://Forums.Wsj.Com/PR7Http://Forums.Cnet.Com/                     PR7
 31. Http://Forum.Videolan.Org/                                                               PR7
 32. Http://Www.Wrensoft.Com/Forum                                                     PR7
 33. Http://Pkp.Sfu.Ca/Support/Forum                                                      PR7
 34. Http://Arch.Designcommunity.Com/                                                  PR7
 35. Http://Forum.Filezilla-Project.Org/                                                     PR7
 36. Http://Www.Awasu.Com/Forums                                                       PR7
 37. Http://Forums.Mozilla.Or.Kr/                                                             PR7
 38. Http://Message.Snopes.Com/                                                            PR7
 39. Http://Www.Softcatala.Org/Forum                                                     PR7
 40. Http://Forum.Wordreference.Com/                                                    PR7
 41. Http://Forums.Mozillazine.Org/                                                          PR7
 42. Http://Forums.Spry.Com/                                                                  PR7
 43. Http://Www.Fckeditor.Net/Forums                                                     PR7
 44. Http://Www.000webhost.Com/Forum                                                PR7
 45. Http://Flashpanoramas.Com/Forum                                                   PR7
 46. Http://Forum.Visagesoft.Com/                                                           PR7
 47. Http://Forum.Maxthon.Com/                                                             PR7
 48. Http://Gallery.Menalto.Com/Forum                                                    PR7
 49. Http://Forum.Filezilla-Project.Org/                                                     PR7
 50. Http://Forum.Videolan.Org/                                                               PR7
 51. Http://Forum.Wordreference.Com/                                                    PR7
 52. Http://Www.Accessifyforum.Com/                                                     PR7
 53. Http://Forum.Developers.Facebook.Com/                                         PR7
 54. Http://Www.Sitepoint.Com/Forums/                                                 PR6
 55. Http://W3seo.Org/                                                                           PR6
 56. Http://Forums.Delphiforums.Com/                                                   PR6
 57. Http://Forums.Amd.Com/                                                                PR6
 58. Http://Forums.Gentoo.Org/                                                             PR6
 59. Http://Forum.Skype.Com/                                                               PR6
 60. Http://Bbpress.Org/Forums/                                                            PR6
 61. Http://Forums.Metacafe.Com/                                                         PR6
 62. Http://Guru-Forum.Net/                                                                  PR6
 63. Http://Kinder.Univie.Ac.At/Forum                                                    PR6
 64. Http://Forum.Whatismyip.Com/                                                      PR6
 65. Http://Forums.Foruminternet.Org/                                                  PR6
 66. Http://Forums.Phpbb-Fr.Com/                                                         PR6
 67. Http://Forums.Yourkit.Com/                                                            PR6
 68. Http://Antionline.Com/                                                                    PR6
 69. Http://Forums.Omnigroup.Com/                                                      PR6
 70. Http://Www.Antionline.Com/                                                           PR6
 71. Http://Forums.Allaboutjazz.Com/                                                    PR6
 72. Http://Sends.Hqu.Edu.Cn/Bbs                                                         PR6
 73. Http://Boards.Core77.Com/                                                            PR6
 74. Http://Www.City-Data.Com/Forum                                                 PR6
 75. Http://Www.Ozzu.Com/                                                                  PR6
 76. Http://Www.Forum.Uni-Hannover.De/                                            PR6
 77. Http://Www.Chinalanguage.Com/Forums                                       PR6
 78. Http://Www.Textkit.Com/Greek-Latin-Forum                                 PR6
 79. Http://Forums.Naseej.Com/                                                            PR6
 80. Http://Ubuntuforums.Org/                                                              PR6
 81. Http://Www.Freewebsitetemplates.Com/Forum                               PR6
 82. Http://Www.Ddth.Com/                                                                  PR6
 83. Http://Www.Alice.Org/Community                                                  PR6
 84. Http://Forums.Foxitsoftware.Com/                                                  PR6
 85. Http://Www.Baltimoresun2.Com/Talk                                             PR6
 86. Http://Www.Idpf.Org/Forums                                                          PR6
 87. Http://Www.Cmsimpleforum.Com/                                                 PR6
 88. Http://Www.Htmlvalidator.Com/CSEForum                                     PR6
 89. Http://Forum.Parallels.Com/                                                           PR6
 90. Http://Www.Forum.Onlineconversion.Com/                                    PR6
 91. Http://Forums.Futura-Sciences.Com/                                             PR6
 92. Http://Www.Nhse.Org/                                                                   PR6
 93. Http://Forum.Ertonline.Gr/Deytero                                                 PR6
 94. Http://Forums.Macosxhints.Com/                                                   PR6
 95. Http://Forum.Isilo.Com/                                                                 PR6
 96. Http://Www.Kirupa.Com/Forum                                                      PR6
 97. Http://Icl.Cs.Utk.Edu/Lapack-Forum                                               PR6
 98. Http://Aumha.Net/                                                                         PR6
 99. Http://Www.Brooklynian.Com/                                                       PR6
 100. Http://Www.Online-Literature.Com/Forums                                    PR6
 101. Http://Kirupa.Com/Forum                                                               PR6
 102. Http://Forums.Lablit.Com/                                                              PR6
 103. Http://Discuss.Infidels.Org/                                                            PR6
 104. Http://Www.Sitepoint.Com/Forums                                                 PR6
 105. Http://Wysiwygwebbuilder.Com/Forum                                           PR6
 106. Http://Www.Sosmath.Com/CBB                                                      PR6
 107. Http://Www.Envirolink.Org/Forum                                                   PR6
 108. Http://Www.Askaboutmoney.Com/                                                  PR6
 109. Http://Forum.Werk.Nl/                                                                     PR6
 110. Http://Www.Prezzatech.Com/Community                                        PR6
 111. Http://Forums.Hostgator.Com/                                                        PR6
 112. Http://Forums.M-Audio.Com/                                                          PR6
 113. Http://Flybase.Org/Forums                                                              PR6
 114. Http://Forums.Miranda-Im.Org/                                                       PR6
 115. Http://Openebook.Org/Forums                                                         PR6
 116. Http://Www.Podcastalley.Com/Forum                                              PR6
 117. Http://Forum.Undernet.Org/                                                            PR6
 118. Http://Foro.Comunidadjoomla.Org/                                                  PR6
 119. Http://Www.Joomlaportal.De/                                                          PR6
 120. Http://Forums.Caspio.Com/                                                           PR6
 121. Http://Talk.Baltimoresun.Com/                                                      PR6
 122. Http://Www.Openebook.Org/Forums                                              PR6
 123. Http://Forum.Ovh.Com/                                                                 PR6
 124. Http://Www.Wysiwygwebbuilder.Com/Forum                                  PR6
 125. Http://Www.Thunderbird-Mail.De/Forum                                        PR6
 126. Http://Forum.Opencube.Com/                                                        PR6
 127. Http://Forum.Yoono.Com/Forum                                                    PR6
 128. Http://Djvu.Org/Forum/Phpbb                                                        PR6
 129. Http://Forum.German-Business-Portal.Info/                                   PR6
 130. Http://Www.Booklookerforum.De/                                                  PR6
 131. Http://Bbs.Sends.Cc/                                                                     PR6
 132. Http://Www.Forumosa.Com/Taiwan                                               PR6
 133. Http://Www.Apachefriends.Org/                                                     PR6
 134. Http://Www.Blackberryforums.Com/                                              PR6
 135. Http://Forum.Corecodec.Com/                                                       PR6
 136. Http://Forums.Mtbr.Com/                                                              PR6
 137. Http://Forums.Powweb.Com/                                                         PR6
 138. Http://Www.Vbforums.Com/                                                          PR6
 139. Http://Forum.Teamphotoshop.Com/                                              PR6
 140. Http://Forum.Tmj.Org/                                                                  PR6
 141. Http://Www.Englishpage.Com/Forums                                           PR6
 142. Http://Www.Gimpforum.De/                                                          PR6
 143. Http://Www.Bautforum.Com/                                                        PR6
 144. Http://Www.Gotoandlearnforum.Com/                                          PR6
 145. Http://Www.Teach-Nology.Com/Forum                                         PR6
 146. Http://Www.Politische-Bildung-Brandenburg.De/Forum                 PR6
 147. Http://Www.Karriarguiden.Se/Forum                                             PR6
 148. Http://Forum.Ertonline.Gr/Ertonline                                              PR6
 149. Http://Www.Forum.Wosp.Org.Pl/                                                  PR6
 150. Http://Roundcubeforum.Net/                                                        PR6
 151. Http://Council.Smallwarsjournal.Com/                                          PR6
 152. Http://E107.Org/E107_plugins/Forum/Forum.Php                        PR6
 153. Http://Www.Shatters.Net/Forum/                                                 PR6
 154. Http://Forum.Avantbrowser.Com/                                                 PR6
 155. Http://Forum.Kaspersky.Com/                                                      PR6
 156. Http://Tinymce.Moxiecode.Com/Punbb/Index.Php                        PR6
 157. Http://Forum.Websitebaker2.Org/                                                PR6
 158. Http://Adblockplus.Org/Forum/                                                     PR6
 159. Http://Www.Epilepsyfoundation.Org/Efforums/Forum/                  PR6
 160. Http://Forum.Utorrent.Com/                                                         PR6
 161. Http://Www.Skepticforum.Com/                                                    PR6
 162. Http://Www.Podcastalley.Com/Forum/                                          PR6
 163. Http://Www.Testfreaks.Com/Forum/                                             PR6
 164. Http://Www.Forum.Spreadshirt.Com/                                            PR6
 165. Http://Www.Subdreamer.Com/Forum/                                          PR6
 166. Http://Www.City-Data.Com/Forum/                                               PR6
 167. Http://Forums.Seochat.Com/                                                         PR5
 168. Http://Www.Cre8asiteforums.Com/Forums                                    PR5
 169. Http://Submitexpress.Com/Bbs                                                      PR5
 170. Http://Www.Highrankings.Com/Forum                                           PR5
 171. Http://Www.V7n.Com/Forums                                                        PR5
 172. Http://Www.Webmaster-Talk.Com/                                                PR5
 173. Http://Www.Daniweb.Com/Forums/                                               PR5
 174. Http://Www.Webmaster-Forum.Net/                                              PR5
 175. Http://Forum.Newsgator.Com/                                                       PR5
 176. Http://Www.Feedforall.Com/Forum/                                               PR5
 177. Http://Www.Bloggerforum.Com/                                                     PR5
 178. Http://Www.Bloggertalk.Com/                                                        PR5
 179. Http://Www.Rss-Forum.De/                                                           PR5
 180. Http://Www.Cookingjunkies.Com/                                                  PR5
 181. Http://Www.Htmlforums.Com/                                                        PR5
 182. Http://Forums.Afterdawn.Com/                                                       PR5
 183. Http://Forum.Notebookreview.Com/                                               PR5
 184. Http://Www.Techsupportforum.Com/                                              PR5
 185. Http://Forums.Worldofwarcraft.Com/                                               PR5
 186. Http://Www.Theadminzone.Com/Forums/                                       PR5
 187. Http://Forums.Comicbookresources.Com/                                       PR5
 188. Http://Www.Gardenstew.Com/                                                        PR5
 189. Http://Www.Movie-List.Com/Forum/                                               PR5
 190. Http://Www.Codingforums.Com/                                                    PR5
 191. Http://Codingforums.Com/                                                             PR5
 192. Http://Bbs.Eol.Cn/                                                                          PR5
 193. Http://Eudorabb.Qualcomm.Com/                                                   PR5
 194. Http://Duc.Digidesign.Com/                                                            PR5
 195. Http://Www.Forumsig.Org/                                                             PR5
 196. Http://Www.Finlandlive.Info/                                                           PR5
 197. Http://Forums.Kayako.Com/                                                           PR5
 198. Http://Forums.Mozillazine.Jp/                                                         PR5
 199. Http://Yumichong.Com/                                                                  PR5
 200. Http://Www.Haydoo.Com/Forum                                                     PR5
 201. Http://Forum.Meteonetwork.It/                                                       PR5
 202. Http://Forum.Mikrotik.Com/                                                            PR5
 203. Http://Www.Googlecommunity.Com/                                               PR5
 204. Http://Forum.Redlers.Com/                                                             PR5
 205. Http://Forums.Seedsavers.Org/                                                       PR5
 206. Http://Www.Colboard.Com/                                                             PR5
 207. Http://Forum.Ilmeteo.It/                                                                 PR5
 208. Http://Forum.Kinopolska.Pl/                                                            PR5
 209. Http://Www.Pcwelt.De/Forum                                                         PR5
 210. Http://Forum.Future-Internet.Eu/                                                   PR5
 211. Http://Forum.Biblioteka20.Pl/                                                          PR5
 212. Http://Www.Mozilla-Enigmail.Org/Forum                                         PR5
 213. Http://Www.Hostforum.Ru/                                                             PR5
 214. Http://Tmp.Garyr.Net/Forum                                                           PR5
 215. Http://Www.Wowzamedia.Com/Forums                                           PR5
 216. Http://Forums.Devnetwork.Net/                                                      PR5
 217. Http://Forums.Soe.Ucsc.Edu/                                                          PR5
 218. Http://Xooit.Xooit.Com/                                                                   PR5
 219. Http://Www.Apdaweb.Org/Forum                                                    PR5
 220. Http://Forums.Securityinfowatch.Com/                                           PR5
 221. Http://Vjforums.Com/                                                                     PR5
 222. Http://Forums.Rsna.Org/                                                                 PR5
 223. Http://Forum.Pon99.Net/                                                                PR5
 224. Http://Stagemag.Co.Il/Forum                                                          PR5
 225. Http://Www.Ronpaulforums.Com/                                                   PR5
 226. Http://Www.Quakecon.Org/                                                             PR5

نوشته های مرتبط

سئو فروشگاه اینترنتی

۳۱

فرو
بازاریابی محتوا, راهکارهای تجاری, سئو سایت, طراحی سایت

سئو فروشگاه‌های آنلاین

جستوجو ورود کاربران از موتورهای جستجو (Organic Search)، از مهمترین موارد ترافیک بازدیدکنندگان سایت است.  بدون شک، سئو (Search-Engine-Optimization) برای مدیران وب سایت ها و وبمسترها از اهمیت بالایی برخوردارست. وقتی هدف سایت شما انجام تراکنش مالی آنلاین  است، SEO می تواند مستقیما منجر به خرید از وب سایت و افزایش درآمد شما شود. پس اهمیت سئو […]

ابزارهای طراحی وب

۲۷

فرو
طراحی سایت

ابزارهای طراحی وب

ابزارهای طراحی وب   نرم‌افزارها و ابزارهای بسیاری برای طراحی صفحات وب وجود دارند. با استفاده از آنها می توانید وب‌سایت خود را طراحی نمایید. البته طراحی سایت به صورت حرفه ای نیاز به تخصص فراوان دارد و بهتر است عملیات ساخت سایت خود را به یک شرکت طراحی سایت با سابقه واگذار نمایید. اما در صورتیکه تمایل به تجربه آزمایشی[…]