نمونه قرارداد طراحی اپلیکیشن

 

قرارداد طراحی اپلیکیشن (استودیو طراحی و برنامه نویسی پلاتین)

این قرار داد در تاریخ ………………… فی مابین ……………….. که از این پس کارفرما نامیده می شود، از یک طرف و شرکت پلاتین که از این پس مجری نامیده می شود، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در این قرارداد درج شده است، منعقد می گردد.

مشخصات طرفین:

مشخصات مجری:

نام شرکت :  پلاتین  آدرس ایمیل : info@PlatinCo.ir      تلفن ثابت: ۰۴۱۳۳۳۶۴۳۷۲ آدرس: تبریز پاستور جدید نبش چهارراه فدک ساختمان ۲۰۴ طبقه اول

مشخصات کارفرما:

نام : نام خانوادگی :
کد ملی : شماره شناسنامه :
نام پدر : تاریخ تولد :
آدرس شرکت یا محل کار :

 

تلفن ثابت :                                                                  تلفن همراه :

آدرس محل سکونت :

 

تلفن ثابت :

مبلغ قرار داد – جدول هزینه‌ها

ردیف شرح خدمات تعداد | ظرفیت جمع هزینه‌ها
۱      
۲      
۳      
۴      
جمع کل (ریال)  

توضیحات :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ماده ۳- مبلغ قرارداد

مبلغ كل اين قرارداد (عدد) ……………………….. ريال معادل (حروف) ……………………………………………….. ریال است که مبلغ ………………………………………………….. ریال بعنوان پیش پرداخت در مورخه …………………………………………….. دریافت گردید .

ماده ۴- مدت قرارداد:

۱– مدت این قرارداد جهت ارائه طرح اولیه پس از دریافت اطلاعات کامل به مدت ………….. روز کاری می باشد.

۲- زمان بررسى و اظهارنظر و تاييد نمونه اوليه توسط كارفرما حداكثر به مدت …………….. روز کاری می باشد.

۳- مدت زمان تحويل نهايى موضوع طراحی قرارداد پس از تایید توسط کارفرما حداكثر ………… روز کاری می باشد.

۴- شروع زمان بندى اجراى قرارداد منوط به پرداخت پيش پرداخت از سوى كارفرما به مجری و نيز تحويل اطلاعات و مدارك مورد نياز جهت اجراى موضوع قرارداد میباشد.

۵- در صورت طولانی تر شدن زمان بررسی و تایید کارفرما، به منزله عدم تایید طرح های ارائه شده تلقی شده و مبلغ پیش پرداخت به عنوان حق الزحمه مجری در نظر گرفته می شود.

ماده ۵- شرایط پرداخت

۱-          ٪ از مبلغ کل قرارداد در تاریخ عقد قرارداد نقدا بعنوان پیش پرداخت به مجری پرداخت میگردد.

۲-         ٪ از مبلغ کل قرارداد پس از تحویل طراحی اولیه و تایید اولیه طرح به مجری پرداخت میگردد.

۳-         ٪  باقی مانده از مبلغ کل قرارداد پس از تایید نهایی طرح به مجری پرداخت می گردد.

ماده ۶-  مراحل اجرای موضوع قرارداد

۱- مرحله اول پس از عقد قرارداد : پرداخت مبلغ پیش پرداخت بر اساس شرایط ذکر شده ( شرایط پرداخت).

۲- مرحله دوم : دریافت اطلاعات اولیه، نظرات و پیشنهادات مد نظر کارفرما در خصوص طراحی موضوع قرارداد.

۳- مرحله سوم : طراحی اولیه موضوع طراحی قرارداد توسط مجری و ارائه به کارفرما.

۴- مرحله چهارم : تایید یکی از طرح های اولیه ارائه شده و یا اعمال نظر کارفرما در خصوص یکی از طرح های ارائه شده.

۵- مرحله پنجم : اعمال تغییرات احتمالی کارفرما بر روی طرح های اولیه ارائه شده توسط مجری و تایید نهایی طراحی اولیه.

۶- مرحله ششم : پرداخت مرحله دوم مبلغ قرارداد بر اساس شرایط مندرج ( شرایط پرداخت ) به مجری.

۷- مرحله هفتم : تحویل کلیه اطلاعات تکمیلی (از قبیل متون، تصاویر، لوگو و ) مورد نیاز طراحی توسط کارفرما.

۸- مرحله هشتم : تکمیل و ارائه نهایی موضوع قرارداد توسط مجری.

۹- مرحله نهم : اعمال نظر و تغییرات نهایی کارفرما در نحوه جایگذاری اطلاعات (حداکثر تا یک مرحله) و سپس تایید نهایی موضوع قرارداد توسط کارفرما.

۱۰- مرحله دهم : پرداخت مرحله سوم مبلغ قرارداد بر اساس شرایط مندرج ( شرایط پرداخت) به مجری.

۱۱- مرحله یازدهم : تحویل نهایی پروژه به نماینده کارفرما و پایان قرارداد.

ماده ۷- تعهدات مجری

۱- مجری متعهد میگردد در صورت دریافت کلیه داده ها و موارد مورد نیاز در طراحی ، موضوع قرارداد را در مدت زمان ذکر شده در بند مدت قرارداد به کارفرما تحویل نماید.

۲– كلیه اطلاعاتى كه توسط كارفرما به عنوان اطلاعات محرمانه در اختيار مجری قرار میگیرد از سوی مجری محرمانه تلقی میگردد و مجری موظف به حفظ و نگهدارى اطلاعات داده شده می باشد.

۳- مجری متعهد میگردد کلیه آموزش های لازم در خصوص کارکرد نرم افزار را طی یک جلسه به نماینده کارفرما ارائه نماید.

ماده ۸-  تعهدات کارفرما

۱- کارفرما متعهد میگردد کلیه اطلاعات مورد نیاز طراحی را در اختیار مجری قراردهد. بدیهی است در صورت عدم تحویل اطلاعات و تصاویر صحیح مورد نیاز، مجری هیچگونه مسئولیتی در خصوص تحویل به موقع موضوع قرارداد در مدت زمان ذکر شده را بر عهده نخواهد داشت.

۲- چنانچه چند نمونه اولیه طراحى توسط مجری جهت بررسى به كارفرما ارائه گردد، كارفرما پس از انتخاب نمونه اوليه، هیچگونه حق مالكيتى نسبت به ساير نمونه ها نخواهد داشت.

۳- چنانچه بعد از تاييد نمونه نهایی كه به تایید طرفين قرارداد رسيده است، كارفرما انجام تغييراتى را در آن درخواست نمايد، ملزم به پرداخت هزينه اى مرتبط بر انجام تغييرات كه توسط مجری اعلام میگردد میباشد.

۴- چنانچه کارفرما پس از تایید اولیه طرح و ورود به مرحله بعدی به هر دلیلی قرارداد را فسخ نماید، ملزم به پرداخت مبلغ کل قرارداد (مبلغ حق الزحمه قرارداد) به مجری خواهد بود.

۵- حداکثر فرصت اعلام نظر نماينده کارفرما در خصوص تایید طرح های ارائه شده در مراحل نهم (مراحل اجرای موضوع قرارداد)، چهار روز کاری می باشد. بديهی است عدم اعلام نظر کتبی در مهلت اشاره شده به معنی تاييد آن مرحله خواهد بود. ضمنا حداکثر میزان اعمال تغییرات در مراحل چهارم، پنجم و نهم (مراحل اجرای موضوع قرارداد) ۱۵% بوده و پس از مرحله نهم (مراحل اجرای موضوع قرارداد)، در صورت درخواست از مجری برای اعمال تغییرات، صورتحساب جداگانه صادر خواهد شد.

۶- کارفرما متعهد میگردد کلیه موارد ذکر شده در (شرایط پرداخت) را به مجری تحویل نماید.

۷- پرداخت کلیه کسورات قانونی مبلغ قرارداد بر عهده کارفرما میباشد و مبلغ قرارداد به صورت خالص به مجری پرداخت میگردد و کارفرما موظف به تحویل کلیه اسناد پرداختی به مجری می باشد.

این قرارداد در تاریخ ……………………….. دو نسخه ۴ برگی که شامل ۱۰ ماده است تنظیم و تهیه گردید و به تائید طرفین قرارداد رسید. ( لازم به ذکر است که این قرارداد بدون امضا طرفین و حتی کپی آن هیج ارزش قانونی نخواهد داشت ).

 

 

           امضای کارفرما:                                         امضای شاهد:                                         امضای مجری اجرا کننده: