مشخصات نرم افزار : این نرم افزار با استفاده از زبان برنامه نویسی C# پیاده سازی شده است. به سفارش گروه تحقیقاتی جبارزاده

اطلاعات پروژه