آسیب پذیری امنیتی در ویندوز مدیا پلیر

Microsoft Windows Media Player 11 – ‘.AVI’ File Colorspace Conversion Remote Memory Corruption

اطلاعات پروژه