۱۱

شهریور

بکاپ گیری کامل از سایت در cpanell

ایجاد فول بکاپ (Full Backup) از یک وب سایت وردپرسی در کنترل پنل های مختلف مشابه است و تنها امکان تفاوت مکان و یا نام دکمه هایی که اینکار را انجام می دهند ، دارد. در این مقاله آموزشی از طرف شرکت پلاتین روش ایجاد فول بکاپ (Full Backup) یا نسخه پشتیبان کامل از وب سایت وردپرس […]