۱۰

شهریور

جدیدترین ux و ui برای اپلیکیشن های موبایل

بیشتر ابزارهای ساخته شده  برای طراحان ، دارای ویژگی هایی هستند که طراح را قادر می سازد تا رابط کاربری و تجربه کاربری بهتری را ارائه دهد. با این حال، این ایده ایست که کمتر طراحان به آن توجه می […]