۰۶

مهر

react native navigation

شرکت پلاتین با مقاله ای دیگر در خدمت شما می باشد. در این مقاله ، شرکت پلاتین ، به بررسی کتابخانه react navigation خواهیم پرداخت. در این مقاله به معرفی روش ساخت اپلیکیشن‌های ری‌اکت با استفاده از نسخه کتابخانه React Native Navigation می‌پردازیم. نسخه دوم کتابخانه React Native Navigation اخیراً انتشار یافته است. به همین دلیل ، […]