طراحی وب سایت موسسه مشاور مدیریتی باتاب رایمند

www.raymand-mi.com

 

 

طراحی وب سایت موسسه مشاور مدیریتی باتاب رایمند
طراحی وب سایت موسسه مشاور مدیریتی باتاب رایمند

 

 

توضیحات:

موسسه مشاور مدیریتی باتاب رایمند جاوید با بهره مندی از تجارب متخصصین مدیریت حرفه ای کسب وکار ونیزاساتید دانشگاهی؛رسالت پیوند صنعت و دانشگاه را عهده دار می باشد.

برآن شدیم با امیدبرلطف الهی و تکیه بر توان علمی و عملی اعضای هیئت علمی موسسه و همکاران متخصص, گامی در حد توان برداشته تا شاید عامل بر علممان باشیم.ناتوانی هر کسب وکارواحد صنعتی در کشور بلاییست دردناک و بیکاری بعنوان مادر تمامی ناهنجاریها , بسیار آزاردهنده برای ماست.

باشد تا باوری باشیم برای صاحبان کسب وکارو مدیران صنایع تا با پشت سر گذاشتن مشکلات عدیده ی اجرایی , و …بر قله موفقیت ایستاده و موجبات روزی سفره نان آوران خانواده با باشند.

اطلاعات پروژه