۲۸

شهریور

آشنایی با مفهوم PHP Standard Recommendation

PHP-FIG که از کلمات PHP Framework Interop Group برگرفته شده است ، سازمانی عام‌المنفعه می باشدکه هدف اصلی‌ آن استانداردسازی پروژه‌های نوشته‌شده با زبان php از طریق ایجاد یکسری اصول و قوانین است. این گروه توسط جمعی در حدود ۵ […]