۲۳

خرداد

وب سایت یا اپلیکیشن کدام بهتر است؟

  مقایسه اپلیکیشن و سایت یکی از چالش‌های افرادی است که قصد انتخاب میان این دو را دارند. هنگامی که قصد تصمیم‌گیری انتخاب بین وب سایت یا اپلیکیشن را دارید، انتخاب مناسب‌ترین گزینه قطعا به هدف نهایی شما بستگی‌ دارد. […]

۱۵

اردیبهشت

چند پردازشی در پایتون (multiprocessing)

چند پردازشی در برنامه چیست؟ در معماری چند پردازشی، به جای استفاده از یک CPU برای انجام محاسبات و کارها، از چندین CPU به صورت موازی و همزمان استفاده می کنیم. پیاده سازی و اجرای سیستم های چند پردازشی، مسائل […]