۲۴

اسفند

ویزگی های یه اپلیکیشن موفق

 طراحی UI/UXمناسب در بسیاری از شرکت های برنامه نویسی طراح رابط کاربری یا به اصطلاح فردی که گرافیک اپلیکیشن ها و وب سایت را طراحی می کند وجود ندارد و شخص برنامه نویس یا تیم برنامه نویسی با تکیه بر […]