۱۸

دی

UI چیست؟ و فرایند طراحی آن

UI چیست؟ و فرایند طراحی آن واسط کاربر(به انگلیسی: User Interface و به اختصار: UI) یک میانجی بین انسان و ماشین (دستگاه) است که امکان استفاده از ماشین را برای انسان فراهم می‌کند. واسط کاربر، بخش دیدنی و قابل لمس […]