۲۷

شهریور

ساخت فایل index.php

شرکت پلاتین ، با یک مقاله دیگر در اختیار شما می باشد. فایل index.php به منزلهٔ اصطلاحاً Bootstrap یا نقطهٔ شروع وب اپلیکیشن‌‌ خواهد بود زیرا کلیهٔ ریکوئست‌ها از طریق فایل htaccess. به این فایل ری‌دایرکت خواهند شد. برای شروع، […]