۱۲

تیر

الگوریتم برنامه نویسی چیست؟

الگوریتم برنامه نویسی چیست؟ چیزی که در اینترنت  آمده است، مجموعه‌ای متناهی از دستورالعمل‌ها است، که به ترتیب خاصی اجرا می‌شوند و مسئله‌ای را حل می‌کنند. به عبارت دیگر یک الگوریتم، روشی گام به گام برای حل مسئله است. شیوه […]