۱۶

شهریور

فیگما چیست؟ Figma و قدرت طراحی آن

فیگما یک ابزار طراحی بر اساس فضای ابری (Cloud) است که در عملکرد و ویژگی ها مشابه اسکچ است، اما با تفاوت هایی که فیگما را برای همکاری تیمی بهتر می کند. برای کسانی که به این ادعا شک دارند، […]