۱۶

مهر

معرفی کتابخانه های پایتون و کاربرد آن ها

آشنایی با کتابخانه های پایتون در معرفی کتابخانه‌های پایتون نیازی نیست که زبان های برنامه نویسی را بشناسید. البته اگر یک برنامه‌نویس یا دانشجوی کامپیوتر نیستید. اما مطمئنا باید قدردان آنها باشید که تمام اپلیکیشن‌هایی که شما در طول روز […]