۱۳

شهریور

بررسی ترندهای مهم حوزه ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۲؛ بازار چگونه خواهد بود؟

فکت کوینز:در سال ۲۰۲۱، حوزه ارزهای دیجیتالی  تیتر اصلی خبرها بوده است. از NFTگرفته تا متاورس  همگی در اخبار امسال دخیل بوده‌اند. رشد ارزهای دیجیتال نیز فرصت عالی برای سرمایه گذاری افراد عادی و حتی شرکت های بزرگ فراهم کرده […]