مدیریت سایت

تعرفه مدیریت سایت و بروز رسانی وب سایت

کامل
 • آپدیت وردپرس
  آپلود مقالات و اخبار سایت بصورت تصویر و متن

 

 • ۱۳ الی ۲۴ پست در ماه
  بهینه سازی داخلی مقالات و اخبار در هر پست
  آپلود تصاویر در سایت بصورت سئو شده

 

 • ۱۳ الی ۲۴ پست در ماه
  ویرایش، تغییرات و حذف در منو، پست ها، اخبار و مطالب قبلی سایت

 

 • پاسخ به کامنت ها بر اساس توضیحات کارفرما
  بررسی و نظارت امنیتی سایت
  نظارت بر گزارشات search console
  بررسی گزارشات بازدید از سایت توسط Google Analytics
تماس با ما
ویژه
 • آپدیت وردپرس
  آپلود مقالات و اخبار سایت بصورت تصویر و متن

 

 • ۵ الی ۸ پست در ماه
  بهینه سازی داخلی مقالات و اخبار در هر پست
  آپلود تصاویر در سایت بصورت سئو شده

 

 • ۵ الی ۸ پست در ماه
  ویرایش، تغییرات و حذف در منو، پست ها، اخبار و مطالب قبلی سایت
  پاسخ به کامنت ها بر اساس توضیحات کارفرما

 

 • بررسی و نظارت امنیتی سایت
  نظارت بر گزارشات search console
  بررسی گزارشات بازدید از سایت توسط Google Analytics
تماس با ما
اقتصادی
 • آپدیت وردپرس
  آپلود مقالات و اخبار سایت بصورت تصویر و متن

 

 • ۱ الی ۴ پست در ماه
  بهینه سازی داخلی مقالات و اخبار در هر پست
  آپلود تصاویر در سایت بصورت سئو شده

 

 • ۱ الی ۴ پست در ماه
  ویرایش، تغییرات و حذف در منو، پست ها، اخبار و مطالب قبلی سایت
  پاسخ به کامنت ها بر اساس توضیحات کارفرما
  بررسی و نظارت امنیتی سایت
  نظارت بر گزارشات search console
  بررسی گزارشات بازدید از سایت توسط Google Analytics
تماس با ما