طراحی وبسایت شرکت کاشی سرا

www.kashisara.com

درباره کاشی سرا:

با توجه به افزایش تعدد کارخانجات تولید کاشی و سرامیک و لوازم بهداشتی ساختمانی از یک طرف و همچنین گسترش ابزارهای الکترونیکی جهت دسترسی به کلیه امور ، از جمله خرید و مشاهده فروشگاه ها و نمایشگاه های مجازی از طرف دیگر برآن شدیم تا فروشگاه و نمایشگاهی اینترنتی و جامع در زمینه کاشی و سرامیک و همچنین لوازم بهداشتی ساختمانی ایجاد کنیم تا پاسخگوی این نیاز باشد. در این بین امکان ارائه و فروش محصولات برای کسانی که در این زمینه فعال می باشند نیز فراهم شده است.

اطلاعات پروژه