۱۳

اسفند

هوش مصنوعی و کاربرد های آن در صنایع

هوش مصنوعی تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم بسیاری بر روی تمام صنایع دارد. اما قبل از پرداختن با کاربرد هوش مصنوعی در صنعت، با مفهوم هوش مصنوعی آشنا خواهیم شد. در ادامه به تعریف مختصری از هوش مصنوعی، انواع آن و زیرشاخه‌هایش […]