۲۲

مرداد

فول استک چیست و برنامه‌نویس فول استک کیست؟

برنامه‌نویس فول استک کیست؟ برنامه‌نویسی هر سایت به دو بخش بک اند و فرانت اند تقسیم می‌شود. بک اند یا همان سمت سرور، به قسمتی از برنامه‌نویسی سایت می‌گویند که شما به عنوان کاربر آن را مشاهده نمی‌کنید. به بیانی […]