۰۲

تیر

متاورس در مراقبت های بهداشتی ! عصر جدید در حال تحقق است

Metaverse واژه‌ای جدید برای کل جهان است که انتظار یک تحول مخرب در بسیاری از جنبه‌های زندگی را دارد، اما متاورس در مراقبت‌های بهداشتی نیز سهم بزرگی خواهد داشت.در این مقاله، من با شما در مورد پتانسیل های Metaverse در بخش مراقبت های […]