open source

۰۸

فروردین

چگونگی کسب درآمد از نرم افزارهای متن باز

مدل تجاري اپن‌سورس بر پايه كسب درآمد از خدمات پشتيباني نرم‌افزار استوار است. اين مدل از كسب‌و‌كار در ميان انواع مدل‌هاي تجاري دنيا مرسوم است و با آن‌ها به رقابت مي‌پردازد. چرا كه برخلاف نرم‌افزارهاي تجاري انحصاري (proprietary Software)، مجوز […]