۱۹

مهر

الگوریتم برنامه نویسی چیست؟+۱۰ مورد از انواع آن

الگوریتم برنامه نویسی چیست؟دنیای محاسبات پر ازواژگان  کلیدی است: هوش مصنوعی، ابررایانه ها، یادگیری زبان ماشین، ابر محاسبات کوانتومی ،رابط برنامه نویسی کاربردی (API) و غیره. در میان تمام این واژگان واژه الگوریتم به طور خاص در سراسر محاسبات استفاده […]