۱۶

خرداد

تعریف سئو و و بررسی تمامی اصول و مفاهیم آن

پدر تمام موتور های جستجو، با نام Archive توسط Alan Emtage دانشجوی دانشگاه مک گیل در مونترال و سال ۱۹۹۰ (تنها یک سال پس از ایجاد WWW) اختراع شد. با این حال Archive توانایی نشان دادن اطلاعات محدودی مانند لیست بندی […]