۲۶

مرداد

کیف پول امانی و غیرامانی چیست و چه فرقی باهم دارن؟

ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که تا حد بسیار زیادی با دنیای پدرانمان متفاوت شده است. شاید در گذشته‌ای نه چندان دور سوال “کیف پول چیست؟” بسیار مضحک به نظر می‌رسید زیرا کیف پول در همه جای دنیا یک تعریف […]