۲۹

تیر

مشکلات کلیدی امنیت وب ۳.۰

وب ۳.۰ به عنوان یک وب غیرمتمرکز و نوپا شناخته می شود که در مراحل ابتدایی توسعه و تکامل خود قرار دارد. هر تکنولوژی جدیدی در ابتدای شکل گیری خود قطعا با مسائل و مشکلاتی روبرو خواهد بود. یکی از […]